Google ads bị sập trong 42 phút sáng ngày 17/12/2021

Sự cố xảy ra lúc 10:34 UTC rất nhiều người truy cập vào trang web https://ads.google.com/ đều nhận được thông báo lỗi như thế này

Rất nhiều người và cả google đã xác nhận điều này.

Hiện thì chúng tôi chưa biết nguyên nhân sự cố một loạt dịch vụ google bị lỗi, lúc trước Google Search Console cũng bị lỗi, chúng ta hãy chờ xem google xác nhận lỗi nguyên nhân gì

Leave a Comment

Contact Me on Zalo
Call Now Button