Google cập nhập thuật toán trống spam đảm bảo kết quả chất lượng cho tìm kiếm.

Với chất lượng tìm kiếm càng ngày càng tệ đó là những gì mà những người làm nội dung dung cũng như làm seo trên thế giới thấy rằng, vì vậy nhằm không bị tụt hậu so với thế giới google ra thông báo cập nhập spam trong tháng sáu được bắt đầu từ ngày 20/6/2024.

Google lọc đánh giá

Việc cập nhập này nhằm loại bỏ những đánh giá kém chất lượng, cũng như không có trải nghiệm người dùng thật, nhằm đem đến hiệu quả trên google maps cũng như những kết quả tìm kiếm mà google trả về, ngoài ra những website có những spam link cũng sẽ nằm trong đợt truy quét này.

Mục tiêu mà google cập nhập tháng này đã được google thông báo chi tiết qua link sau:

https://developers.google.com/search/updates/spam-updates?hl=vi

Nếu các bạn ngại click vào link các bạn có thể xem chi tiết như sau:

Các lần cập nhật về nội dung rác trên Google Tìm kiếm và trang web của bạn.

Tuy các hệ thống tự động phát hiện nội dung rác trong kết quả tìm kiếm của Google liên tục hoạt động, nhưng đôi khi chúng tôi cũng cải thiện đáng kể cách thức hoạt động của các hệ thống này. Khi thực hiện việc này, chúng tôi gọi đây là một lần cập nhật về nội dung rác. Đồng thời, khi những lần cập nhật đó diễn ra, chúng tôi chia sẻ thông tin trong danh sách các lần cập nhật về thứ hạng trên Google Tìm kiếm.
Ví dụ: SpamBrain là hệ thống ngăn chặn nội dung rác dựa trên trí tuệ nhân tạo của chúng tôi. Tuỳ từng thời điểm, chúng tôi sẽ cải thiện hệ thống đó để tăng cường khả năng phát hiện nội dung rác và đảm bảo phát hiện được các loại nội dung rác mới.
Nếu bạn thấy trang web của mình có thay đổi sau lần cập nhật về nội dung rác, hãy tham khảo các chính sách về nội dung rác của chúng tôi để đảm bảo trang web tuân thủ những chính sách này. Những trang web vi phạm chính sách của chúng tôi có thể bị giảm hạng hoặc hoàn toàn không xuất hiện trong trang kết quả. Việc thay đổi có thể giúp trang web cải thiện thứ hạng nếu sau vài tháng hệ thống tự động của chúng tôi nhận thấy trang web đó tuân thủ các chính sách về nội dung rác.
Đối với trường hợp bản cập nhật liên quan đến mánh khoé về đường liên kết (một bản cập nhật dành riêng cho mánh khoé về đường liên kết), việc thay đổi có thể không cải thiện được. Lý do là khi hệ thống của chúng tôi xoá những ảnh hưởng mà đường liên kết vi phạm có thể gây ra, thì mọi lợi ích về thứ hạng mà đường liên kết từng tạo ra cho trang web của bạn có thể sẽ bị mất. Bạn không thể lấy lại bất kỳ lợi ích nào về thứ hạng tiềm năng do các đường liên kết đó tạo ra.

Trong các bản cập nhập spam trước đây, google cũng thông báo cho những người quản trị cũng như những người dùng để biết được quá trình cập nhập cũng như ảnh hưởng của nó.

Google lọc đánh giá

Trong quá trình cập nhập thuật toán spam, có thể có những maps bị ảnh hưởng như mất quyền quản trị, mất maps, mất đánh giá, và đặc biệt đối với website có thể bị mất thứ hạng, đó là do tác động của thuật toán cập nhập spam mới của google.

Google lọc đánh giá

Chúng tôi sẽ thông tin thêm về quá trình cập nhập thuật toán, cũng như ảnh hưởng đến hệ thống google Việt Nam nói chung và google maps nói riêng, các bạn hiện tại thời điểm này không nên tăng đánh giá google maps, mà chỉ tập chung vào làm nội dung cho các bài viết trên google maps hoặc trên website mà thôi.

Leave a Comment

Contact Me on Zalo
Call Now Button