Google đã xác nhận bộ lọc review đã có lỗi và đã khôi phục một phần các đánh giá.

Trong tháng vừa qua google đã xoá quá nhiều đánh giá của người dùng, mặc dù việc tăng đánh giá google maps từ người dùng thật nhưng vẫn bị google xoá đánh giá của họ, đã có rất nhiều doanh nghiệp phàn nàn với chúng tôi rằng các đánh giá của họ bị loại bỏ một cách vô tội vạ, nhưng rất may google đã thông báo rằng có sự nhầm lần trong việc xoá đánh giá của khách hàng. Đây là nội dung mà google đã xác nhận.

Nội dung nguyên bản bài viết Google maps đã xác nhận.

When you write a review on Google Maps, a lot happens behind the scenes to ensure that what is shared is reliable and adheres to the Maps content policies. With more than 1 billion people turning to Google Maps every month to navigate and explore, we want to make sure the information they see — especially reviews — is reliable and helpful for everyone.
 
Our content moderation consists of trained machine intelligence and humans. You can learn more in The Keyword article “How reviews on Google Maps work.” We’re constantly improving our moderation system to keep policy-violating content off the map. However, that comes with certain challenges.
 
In the last few weeks, our protections took down more than expected policy abiding reviews from a set of Local Guides. We’ve also closely followed the conversations on Connect around unpublished reviews and we acknowledge that this change has affected a lot of your accounts.  
 
As part of our efforts to resolve this situation, we have launched an update to our protections to fix them. We will also automatically reinstate the policy abiding reviews over the next few weeks if we determine that we made a mistake. If your policy abiding reviews were not reinstated and you’d like us to take a look, please submit a request through this form. Please keep in mind that some reviews may remain private if the content violates our policies. 
 
In the meantime, please continue to share reviews as usual. Whether positive or negative, as long as they describe your genuine experiences respectfully and in your own words, they have their place on the map. Your ongoing contributions bring value to everyone while helping us improve Google Maps.
đánh giá google maps

Google đã xác nhận và đã khôi phục một số lượng nhỏ những đánh giá từ những doanh nghiệp bị xoá đánh giá trên doanh nghiệp họ.

đánh giá google maps

Để các bạn dễ hiểu hơn mình sẽ dùng tính năng google chuyển từ tiếng Anh sang tiếng Việt để bạn tham khảo chi tiết.

đánh giá google maps

Nội dung chi tiết về vấn đề Google đã khôi phục các đánh giá bị xoá nhầm.

Khi bạn viết bài đánh giá trên Google Maps, sẽ có nhiều việc diễn ra ở hậu trường để đảm bảo rằng những gì được chia sẻ là đáng tin cậy và tuân thủ 
chính sách nội dung của Maps . 
Với hơn 1 tỷ người chuyển sang Google Maps mỗi tháng để điều hướng và khám phá, chúng tôi muốn đảm bảo thông tin họ nhìn thấy — đặc biệt là các bài đánh giá — đáng tin cậy và hữu ích cho mọi người.
 
Kiểm duyệt nội dung của chúng tôi bao gồm trí thông minh của máy và con người được đào tạo. 
Bạn có thể tìm hiểu thêm trong bài viết Từ khóa “ 
Cách hoạt động của các bài đánh giá trên Google Maps ”. 
Chúng tôi không ngừng cải thiện hệ thống kiểm duyệt của mình để loại bỏ nội dung vi phạm chính sách khỏi bản đồ. 
Tuy nhiên, điều đó đi kèm với những thách thức nhất định.
 
Trong vài tuần qua, các biện pháp bảo vệ của chúng tôi đã gỡ bỏ nhiều bài đánh giá tuân thủ chính sách hơn dự kiến ​​từ một nhóm Hướng dẫn viên địa phương. 
Chúng tôi cũng đã theo dõi chặt chẽ các cuộc trò chuyện trên Connect xung quanh các bài đánh giá chưa được xuất bản và chúng tôi thừa nhận rằng thay đổi này đã ảnh hưởng đến rất nhiều tài khoản của bạn.  
 
Là một phần trong nỗ lực giải quyết tình trạng này, chúng tôi đã đưa ra bản cập nhật cho các biện pháp bảo vệ của mình để khắc phục chúng. 
Chúng tôi cũng sẽ tự động khôi phục đánh giá tuân thủ chính sách trong vài tuần tới nếu chúng tôi xác định rằng mình đã phạm sai lầm. 
Nếu các bài đánh giá tuân thủ chính sách của bạn không được khôi phục và bạn muốn chúng tôi xem xét, vui lòng gửi yêu cầu qua 
biểu mẫu này . 
Xin lưu ý rằng một số bài đánh giá có thể vẫn ở chế độ riêng tư nếu nội dung vi phạm 
chính sách của chúng tôi . 
 
Trong thời gian chờ đợi, vui lòng tiếp tục chia sẻ đánh giá như bình thường. 
Dù tích cực hay tiêu cực, miễn là chúng mô tả những trải nghiệm chân thực của bạn một cách tôn trọng và bằng ngôn từ của bạn, chúng sẽ có vị trí của chúng trên bản đồ. 
Những đóng góp liên tục của bạn mang lại giá trị cho mọi người đồng thời giúp chúng tôi cải thiện Google Maps.

Đặc biệt hơn nữa trong đó có nêu rõ vấn đế là nếu các bạn thấy rằng doanh nghiệp của bạn không được khôi phục các đánh giá, các bạn có thể điền biểu mẫu để gửi yêu cầu xem xét lại.

đánh giá google maps

Để các bạn có thể điền thông tin gửi các yêu cầu đến google thì các bạn vui lòng vào link sau:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEYYLY9EUPoAy9Wj_qqsbUd8kF9g_hiR0P2GXdrSoubu57og/viewform

sau đó các bạn cung cấp URL của maps của mình sau đó thì chọn loại hình review bị mất bao gồm đánh giá, hay hình ảnh, hoặc cả hai, các bạn nên chọn cả hai cho nó nhanh và hiệu quả.

đánh giá google maps

Nếu các bạn làm được thì tốt, nếu không hãy liên hệ với chúng tôi, chúng tôi sẽ làm hoàn toàn miễn phí cho các bạn, hãy liên hệ theo số hotline hoặc qua các ứng dụng của chúng tôi trên website này.

đánh giá google maps

Đây là một trong những khách hàng đã được google khôi phục lại các đánh giá do hệ thống của google bị sai xót, Nếu các bạn đang gặp vấn đề về đánh giá trên doanh nghiệp của mình, đừng lo lắng hãy liên hệ với google để được khôi phục đánh giá hoặc liên hệ với chúng tôi, nếu bạn cho rằng đó là những đánh giá thật. Còn khi bạn đã sử dụng dịch vụ đánh giá google maps giá rẻ thì mình nghĩ đừng yêu cầu làm khôi phục review cho mất công vì google có hệ thống AI rất thông minh, và nó phát hiện rằng bạn đang sử dụng công cụ để spam đánh giá và nó sẽ có thể sử dụng người thật để xem xét kỹ hơn nêu bạn yêu cầu nó khôi phục, lúc đó có thẻ maps bạn sẽ bị phạt thêm, vì nó Cập nhập quy định mới về việc maps bị phạt không hiển thị những đánh giá từ người dùng mới nếu doanh nghiệp khi tăng review đánh giá không đúng nguyên tắc cộng đồng

Leave a Comment

Contact Me on Zalo
Call Now Button