Google Maps đề nghị các Local Guides cập nhập các đánh giá trước đây.

Có vẻ như google maps đang đề nghị các Local Guides hãy cập nhập các đánh giá trước đây mà họ đã đánh giá, nhằm làm mới các thông tin mà địa điểm họ đã đi qua, có lẽ đó là một cách google xác nhận lại những thông tin đã cũ nhằm làm tạo uy tin những thông tin mà người dùng đã đọc, đặc biệt nó làm tăng đánh giá trên google maps 1 cách uy tín, đặc biệt hơn nữa từ những local guides đã được kiểm định.

Trong một nhóm những người hàng đầu về seo địa điểm, có một thành viên Tricia cho biết đã nhận được thông báo về google yêu cầu cập nhập những review trước đây.

Google đề nghị cập nhập lại những đánh giá mà bạn đã review một địa điểm nào đó.

Yêu cầu cho biết “Nó đã thay đổi?” Có nghĩa là, đánh giá của bạn đã thay đổi và bạn có thể “kiếm được +5 điểm thưởng” bằng cách cập nhật đánh giá của mình. Tricia đã viết “Google đang yêu cầu tôi cập nhật bài đánh giá của mình từ 9 tháng trước, nhưng bài đánh giá ban đầu của tôi đã bị lọc và không hiển thị trên bản đồ! Việc cập nhật bài đánh giá đã lọc có ích gì? Tôi vẫn sẽ thử.”

Có lẽ google maps đang muốn sử dụng những review cũ đó để xác định lại những doanh nghiệp liệu có thay đổi gì không, nếu những đánh giá đó nói lên việc tốt đi hay xấu đi thì có thể xếp hạng có thể bị thay đổi.

1 thought on “Google Maps đề nghị các Local Guides cập nhập các đánh giá trước đây.”

Leave a Comment

Contact Me on Zalo
Call Now Button