Muốn thêm, chuyển người chủ sở hữu, quản lý trên Google Business Profiles phải chờ 7 ngày.

Google đã cập nhật Hồ sơ Google Business Profiles, trước đây là Google My Business, google đã thực hiện đổi tên qua bài: GOOGLE ĐỔI TÊN TỪ GOOGLE MY BUSINESS THÀNH GOOGLE BUSINESS PROFILE? tài liệu nói rằng khi bạn thêm chủ sở hữu hoặc người quản lý mới vào hồ sơ doanh nghiệp, những người dùng mới đó có thể phải đợi bảy ngày trước khi có thể quản lý tất cả các tính năng của hồ sơ.

Không giống như dịch vụ làm tăng review google maps, bạn sẽ không cần quản lý google maps, chỉ cần kêu gọi các cộng tác viên, sử dụng người thật thiết bị thật để review, cũng như tuân thủ các quy định google là review của bạn sẽ tăng lên, nhưng quản lý google maps, tức là quản lý doanh nghiệp thì lại khác.

Trước đây khi bạn thuê dịch vụ xác minh google maps, họ xác minh và chỉ cần thêm bạn vào user lúc đó bạn là quản lý, bạn chỉ nâng bạn lên làm chủ sở hữu rồi xóa bất kỳ tài khoản nào cũng được, nhưng giờ thi khác khi google nó siết chặt hơn trong việc thêm hoặc nâng quyền quản lý trong Google Business Profiles

Khi chủ sở hữu hoặc người quản lý mới được thêm vào Hồ sơ doanh nghiệp hiện có, họ phải đợi 7 ngày trước khi họ có thể quản lý tất cả các tính năng của hồ sơ. Trong khoảng thời gian 7 ngày này, chủ sở hữu hoặc người quản lý mới sẽ gặp lỗi nếu họ thử bất kỳ điều nào sau đây:

  • Xóa hoặc bỏ bỏ hồ sơ.
  • Loại bỏ chủ sở hữu hoặc người quản lý khác khỏi hồ sơ.
  • Chuyển quyền sở hữu chính của hồ sơ cho chính họ hoặc người dùng thứ ba.
  • Chủ sở hữu hoặc người quản lý hiện tại cố gắng chuyển quyền sở hữu chính của hồ sơ cho chủ sở hữu hoặc người quản lý mới vẫn còn trong 7 ngày đầu tiên.

Nếu chủ sở hữu hoặc người quản lý mới xóa tài khoản của họ trong vòng 7 ngày đầu tiên, họ sẽ bị xóa khỏi hồ sơ. Nếu họ không gửi tài khoản của họ, họ phải được thêm vào hồ sơ một lần nữa.”

Vì vậy, nếu bạn thêm chủ sở hữu và /hoặc người quản lý mới vào Hồ sơ doanh nghiệp của Google và người dùng đó không thể quản lý tất cả các tính năng cho danh sách doanh nghiệp đó, Việc này giúp chủ doanh nghiệp an tâm hơn khi thêm bất kỳ một tài khoản nào đó. Đó có thể là một hạn chế mới mà Google đang thực hiện, nó giúp chủ doanh nghiệp tăng cường bảo mật và ngăn chặn các nỗ lực gian lận hoặc hack, khi vừa thêm một tài khoản nào đó, sau đó tài khoản mới sẽ xóa luôn tài khoản cũ và chiếm luôn maps của doanh nghiêp.

Leave a Comment

Contact Me on Zalo
Call Now Button