Google thêm tuyên bố miễn trừ trách nhiệm vào đường liên kết trong phần lịch hẹn.

Google vừa cập nhập mục lịch hẹn về việc google miễn trừ trách nhiệm đối với các link hoặc liên kết mà người dụng thêm vào phần lịch hẹn của doanh nghiệp, việc miễn trừ này mới được google cập nhập.

Mục lịch hẹn rất tốt để người dùng có thể thiết kế một liên kết để giúp người dùng có thể đặt lịch hẹn, nhưng rất tiếc phần mục hẹn này chỉ có những doanh nghiệp cũ mới có, còn những doanh nghiệp mới thì không còn mục này nữa, nếu các bạn chưa biết các bạn có thể tham khảo bài viết, Google âm thầm xóa mục lịch hẹn trong phần quản lý google maps

Nếu như trước đây bạn xem phần lịch hẹn thì không có phần chú ý gì như thế này.

Nhưng giờ đây bạn sẽ phần thông báo miễn trừ trách nhiệm liên quan đến đường link này. Nội dung chi tiết về thông tin miễn trừ như sau:

Miễn trừ trách nhiệm của google được google mô tả.

Cách nhà cung cấp xếp hạng cho các đường liên kết đến doanh nghiệp địa phương
Nhà cung cấp bên thứ ba có thể liên kết từ Trang doanh nghiệp của một doanh nghiệp trên Google Tìm kiếm và Maps. Đây được gọi là đường liên kết đến doanh nghiệp địa phương. Bạn có thể sử dụng các đường liên kết này để đặt lịch hẹn, đặt chỗ, đặt món hoặc đặt hàng thông qua một nhà cung cấp.
Khi có nhiều nhà cung cấp cùng cung cấp đường liên kết cho một doanh nghiệp, Google sẽ liệt kê các đường liên kết đó theo thứ tự ngẫu nhiên. Nếu doanh nghiệp chỉ định một nhà cung cấp ưu tiên, thì nhà cung cấp đó sẽ xuất hiện trước tiên.
Đối với đơn đặt món, Google cũng liệt kê các nhà cung cấp theo thứ tự ngẫu nhiên. Tuy nhiên, nếu trang web của doanh nghiệp đã có sẵn hoặc doanh nghiệp chỉ định một nhà cung cấp ưu tiên, thì trang web hoặc nhà cung cấp đó sẽ xuất hiện trước tiên.
Khi bạn sử dụng đường liên kết đến doanh nghiệp địa phương trên thiết bị di động, các nhà cung cấp mà doanh nghiệp ưu tiên sẽ được gắn nhãn theo cách đó.

Đặc biệt hơn nữa lịch hẹn các bạn có thể thiết lập nhiều liên kết nếu bạn muốn nó hiển thị trên danh bạ của doanh nghiệp, nhằm giúp cho doanh nghiệp có nhiều kênh thu nhập lịch hẹn của khách hàng, ngoài ra đối với những người làm seo địa điểm, thì đây là kênh đặt banklink hiệu quả với backlink cực kỳ chất lượng từ google maps.

Hiện tại thì các doanh nghiệp việt nam cũng đã có phần thông báo này, các bạn có thể xem doanh nghiệp của mình có không, còn tôi thì đã thấy xuất hiện rồi.

Việc miễn trừ trách nhiệm giúp google không liên quan đến vấn đề người đùng đặt liên kế ra bên ngoài mà google không kiểm soát được.

Những thông tin cập nhập mới nhất google maps sẽ được nhóm seodiadiem liên tục cập nhập thông tin nhằm đưa những thông tin mới nhất tới các bạn, hy vọng các bạn theo dõi website cũng như các kênh mà chúng tôi đã thiết lập để các bạn có thể cập nhập được những thông tin mới nhất mà chúng tôi cung cấp.

Leave a Comment

Contact Me on Zalo
Call Now Button